DPH z poplatku účtovaného poskytovatelem webové platformy – UBER, Airbnb

13.07.2018 20:05

Finanční správa vydala v roce 2017 tyto informace:

 

Problematice daňových souvislostí poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím Airbnb a dalších webivých platforem je věnována pozornost ve zvukové nahrávce přednášky OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018.

Při využívání služby Airbnb k získání zákazníků pro poskytované ubytovací služby vzniká poskytovatelům ubytovacích služeb povinnost odvést z poplatku účtovaným poskytovatelem webových stránek registrovaným v Irsku pod VAT ID IE9827384L v ČR daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %.

Pokud se jedná o poskytovatele ubytování, který je registrován jako plátce DPH, tak v daňovém přiznání přizná DPH na řádku 5 a současně si uplatní nárok na odpočet daně na řádku 43. Přijetí této služby zároveň vykáže v kontrolním hlášení v části A.2, a to s uvedením VAT ID poskytovatele služeb. 

Pokud se jedná o ubytovatele, který není registrován jako plátce DPH, tak se v okamžiku prvého přijetí služby od poskytovatele webové platformy stává identifikovanou osobou dle § 6h zákona o DPH. Praktické je zaregistrovat se dobrovolně jako identifikovaná osoba pomocí registračního formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015“ dostupného ZDE. Po provedení registrace si totiž může poskytovatel webové platformy ověřit, že je ubytovatel registrován v ČR k DPH, a může tak své služby účtovat bez české DPH.

Ubytovatel, který je identifikovanou osobou, v daňovém přiznání k DPH přiznává obdobně jako  plátce na řádku 5 – na rozdíl od něho ovšem nemá nárok na odpočet daně a nepodává kontrolní hlášení.

U využívání webové platformy Airbnb k získávání zákazníků je zřejmé, že Airbnb žádné ubytovací služby neposkytuje. Obdobně (v tomto případě se ovšem jedná o diskutabilní záležitost) i při využívání webové platformy UBER finanční správa zastává názor, že přepravní službu pro účely DPH neposkytuje UBER, ale přímo řidič – tzn., že poplatek účtovaný řidiči zakládá stejné povinnosti jako poplatek účtovaný poskytovatelem webové platformy Airbnb (viz výše). Diskutabilnost názoru finanční správy potvrdilo rozhodnutí Soudního dvora ze dne 20.12.2017 ve věci C-434/15 (Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL) - Soudní dvůr rozhodl přesně opačně, tedy že poskytovatelem přepravní služby není v tomto případě řidič, ale provozovatel webové platformy. To má samozřejmě zásadní dopady do povinnosti odvádět DPH (uvedené rozhdonutí se sice netýká DPH, ale není žádný důvod, aby pro účely DPH byla věc vyložena odlišně) - z úplaty hrazené řidičem provozovateli webové platformy nevzniká řidiči povinnost odvádět v ČR DPH; povinnost ovádět v ČR DPH má provozovatel webové platformy, a to z celé úplaty za uskutečnění jízdy, kterou hradí konečný zákazník. To samozřejmě nezbavuje řidiče postavení osoby uskutečňující přepravní službu - tuto službu však neposkytuje konečnému zákazníkovi, jak nesmyslně uvádí informace finanční správy, ale provozovateli webové platformy se všemi důsledky (včetně povinnosti registrovat se jako identifikovaná osoba - nikoli však podle § 6h zákona o dph, jak chybně uvádí informace finanční správy, ale podle § 6i).

I přes názor Soudního dvora česká finanční správa nadále zastává názor, že u služby UBER poskytovatelem přepravní služby není provozovatel této webové platformy, ale jednotliví řidiči - viz memorandum, o kterém Ministerstvo financí informovalo dne 12.7.2018. Podle tohoto memoranda bude provozovatel webové platformy poskytovat údaje o tržbách jednotlivých řidičů (v tomto ohledu se nejedná o žádnou novinku, protože tyto údaje týkající se minulých let provozovatel této webové platformy, obdobně jako provozovatel webové platformy Airbnb, poskytuje).

—————

Zpět