DPH 2017

08.09.2017 14:15

DPH v roce 2017

Komentář změn DPH v průběhu roku 2016  naleznete ZDE; poslední změnou roku 2016 bylo přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně 21 % do první snížené sazby daně 15 % od 1.12.2016 - k této změně zveřejnila finanční správa 28.11.2016 samostatnou informaci.

K 1.1.2017 došlo k důležitějším změnám pouze v návaznosti na změny plynoucí z předpisů EU:

 • novela prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby, prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1042/2013 – vymezení nemovitosti a služeb s nemovitostmi souvisejících. K této problematice Generální ředitelství Evropské komise pro daně a celní unii (GŘ TAXUD) zpracovalo vysvětlivky, které jsou dostupné i češtině - pro registrované uživatele těhto stránek (registrace je bezplatná a k ničemu nezavazuje) jsou dostupné ZDE.

Změny zákona o DPH k 1.1.2017 zákony č. 377/2015 Sb. a 188/2016 Sb. se běžné praxe nedotkly - v návaznosti na zrušení důchodového spoření došlo ke změně definice penzijních činností v § 54a a v návaznosti na novou úpravu hazardních her od 1.1.2017 je nově vymezeno "provozování hazardních her" v § 60.

K 1.3.2017 došlo k přeřazení dodání novin a časopisů ze sazby 15 % do sazby 10 %, a to novelou č. 33/2017. Novela byla vyhlášene ve Sbírce zákonů 14.2.2017 s uvedenou účinností k 1.1.2017 - podle uznávaného výkladu tak nabyla účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 1.3.2017.

Nálezem Ústavního soudu (ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 15.2.2017 pod č. 40/2017 Sb.) byla zrušena dvě ustanovení zákona o DPH týkající se kontrolního hlášení - více ZDE.

Největší změny v DPH pro rok 2017, a to od 1.7.2017, přináší novela, která je součástí daňového balíčku 2017/2018, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. Změny v DPH, které od 1.7.2017 přinesl daňový balíček 170/2017 Sb., stručně shrnuje komentář Daňový balíček 2017 - přehled změn v DPH. Od 1.7.2017 došlo v zákoně o DPH především k těmto změnám:

 • koncepční změny v uplatnění DPH u společností („sdružení“), a to s přechodným ustanovením pro přechod na novou úpravu do 31.12.2018. Zároveň bylo zrušeno pravidlo, že uzavřením smlouvy o společnosti s plátcem se příslušná osoba stává také plátcem.
 • zavedení zvláštní úpravy pro "vrácení" odpočtu v případě nedoloženého zničení, ztráty či odcizení
 • nové vymezení povinnosti přiznat daň, a to i ve vazbě na úpravu jedno či víceúčelových poukazů dle směrnice 2016/1065/EU (členské státy mají sice povinnost implementace této novely směrnice o společném systému DPH až od 1.1.2019, ale v podstatě jde jen o zobecnění judikatury ke stávající úpravě)
 • jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude nově provádět i v průběhu kalendářního roku (dosud se prováděl až v daňovém přiznání za prosinec resp. poslední čtvrtletí daného roku) - např. při prodeji automobilu v 07/2017, který byl pořízen v letech 2013 až 2017 a u kterého byl uplatněn z důvodu používání i pro soukromé účely odpočet daně jen v poměrné výši, se bude jednorázová úprava odpočtu daně provádět již za 07/2017 a nikoli až za 12/2017
 • jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku i v případě zničení, ztráty či odcizení
 • dílčí změna pravidel pro dopady uplatnění DPH za období spadající do jiného kalendářního roku (za určitých podmínek bude možné uplatnit za jiný kalendářní rok i odpočet v částečné výši, tj. i v případě použití koeficientu či poměrného koeficientu)
 • institut nespolehlivých plátců se doplňuje o institut nespolehlivých osob (prvé osoby byly za nespolehivé osoby prohlášeny s účinností od 4.7.2017),
 • ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109) se rozšiřuje o případy přijetí úplaty za zdanitelné plnění virtuální měnou,
 • rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, tento režim se bude od 1.7.2017 nově uplatňovat u:
  • zprostředkování dodání investičního zlata (v kontrolním hlášení bude vykazováno novým kódem 1a)
  • dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji (kód 3a)
  • při poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (kód 4a)
  • při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky (zajišťovací převod práva, zástava) - kód 6
  • při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem  (kód 7)
 • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
 • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
 • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví


 • Více zde: https://www.behounek.eu/news/kontrolni-hlaseni/
 • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
 • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
 • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví


 • Více zde: https://www.behounek.eu/news/kontrolni-hlaseni/

Ke změnám zákona o DPH od 1.7.2017 se GFŘ vyjádřilo dne 16.6.2017 (dostupno ZDE), až 25.8.2017 GFŘ zveřejnilo Informaci k uplatnění DPH u společností (sdružení) bez právní subjektivity.

Dne 2.2.2017 zveřejnilo GFŘ dodatek informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u služeb přístupu k sítím elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací, který je u těchto služeb za určitých podmínek uplatňován od 1.10.2016 - viz článek DPH v roce 2016. Z tohoto dodatku je zřejmé, že režim přenesení nemá být uplatněn vůči tomu plátci, který přijatou službu pouze přeúčtovává (např. vůči mateřské společnosti, která službu bez přirážky přeúčtovává dceřiným společnostem; vůči pronajímateli, který službu přeúčtovává svým nájemcům, apod.).

AKTUÁLNÍMI ZMĚNAMI V DPH BĚHEM ROKU 2017 A ZMĚNAMI PRO ROK 2018 VÁS PROVEDE ZVUKOVÁ NAHRÁVKA DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE

Chcete-li být informováni o dalším legislativním vývoji, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

 

 

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

        


 


 

—————

Zpět