ČNB zvýšila úrokové sazby

07.08.2018 10:22

 

NA NOVÉM WEBU www.behounek.eu naleznete:

  • novinku ČNB zvýšila úrokové sazby o zvýšení úrokových sazeb s účinností od 3.8.2018
  • článek Úroky z prodlení pojednávající o úrocích z prodlení podle občanského zákoníku
  • článek Paušální náhrada škody pojednávající o nároku věřitele na tuto paušální náhradu ve výši 1.200 Kč jako kompenzaci za starosti spojené s vymáháním pohledávky
  • článek  Daňové úroky z prodlení  pojednávající o úrocích z prodlení podle daňového řádu za opožděnou úhradu daně
  • praktickou informaci Reposazba ČNB a výše úroků z prodlení obsahující vývoj reposazby ČNB a tomu odpovídající výši úroků z prodlení podle občanského zákoníku a výši úroků z prodlení podle daňového řádu

 

 

 

 

Bankovní Rada ČNB s účinností od 3.8.2018 zvýšila úrokové sazby:

  • dvoutýdenní reposazbu na 1,25 %
  • lombardní sazbu na 2,25 %.

Diskontní sazba byla zvýšena téměř po 6 letech, a to na 0,25 %.

Dvoutýdenní reposazba má vliv na výši úroků z prodlení; rozhodující je sazba platná na začátku kalendářního pololetí (pro druhé pololetí roku 2018 tedy sazba 1,00 % platná k 1.7.2018) a zvýšení této sazby od 3.8.2018 může mít vliv na úroky z prodlení až od 1.1.2019 (rozhodující však bude další vývoj této sazby do konce roku 2018). K předchozímu zvýšení došlo  k datu 28.6.2018, což ovlivňuje úroky z prodlení v druhém pololetí 2018.

 

Úroky z prodlení dle prováděcího nařízení k občanskému zákoníku - V případě prodlení vzniklého v druhém pololetí roku 2018 (tj. u pohledávek splatných od 1.7.2018) tyto úroky z prodlení činí (pokud si smluvní strany nesjednaly jinou výši úroků z prodelní) 9,00 % (v případě prodlení vzniklého v prvém pololetí roku 2018 činí 8,50 %).

Úrok z prodlení dle daňového řádu za opožděnou úhradu daně se uplatňuje od pátého pracovního dne prodlení a činí dvoutýdenní reposazbu platnou k prvému dni kalendářního pololetí zvýšenou o 14 % - za prodlení v prvém pololetí roku 2018 činí 14,50 % a za prodlení spadající do druhého pololetí roku 2018 činí 15,00 %.

 

Přehled sazeb:

* dvoutýdenní repo  sazba od 3.8.2018 činí 1,25 % (od 28.6. do 2.8.2018 činila 1,00 %, od 2.2.2018 do 27.6.2018 platila sazba 0,75 %, od 3.11.2017 do 1.2.2018 platila sazba 0,5 %, od 4.8.2017 do 2.11.2017 platila sazba 0,25 %, od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,05 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,25 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 0,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 0,75 %),

* lombardní sazba od 3.8.2018 činí 2,25 % (od 28.6. do 2.8.2018 činila 2,00 %, od 2.2.2018 do 27.6.2018 platila sazba 1,50 %,od 3.11.2017 do 1.2.2018 platila sazba 1,00 %, od 4.8.2017 do 2.11.2017 platila sazba 0,50 %, od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,25 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,75 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 1,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 1,75 %),

* diskontní sazba od 3.8.2018 činí 0,25 % (od 2.11.2012 do 2.8.2018 činila 0,05 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,10 %, od 7.8.2009 do 30.9.2012 platila sazba 0,25 %).

Dvoutýdenní reposazba se použije pro výpočet úroků z prodlení podle občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.7.2018 až 31.12.2018 9,00 %
1.1.2018 až 30.6.2018 8,50 % p.a.
1.1.2014 až 31.12.2017 8,05 %

 

Dvoutýdenní reposazba se používala také pro výpočet úroků z prodlení podle starého občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.7.2013 až 31.12.2013 8,05 %
1.1.2013 až 30.6.2013 7,05 %
1.7.2012 až 31.12.2012 7,5 %
1.7.2010 až 30.6.2012 7,75 %

 

K výpočtu úroku z prodlení viz https://www.behounek.eu/news/uroky-z-prodleni-od-1-7-2010/.

Na základě dvoutýdenní reposazby ČNB stanovují správci daně úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu - tento úrok z prodlení se počítá počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V době prodlení od 1.1.2014 do 31.12.2017 úrok z prodlení podle daňového řádu činí 14,05 % p.a., za prodlení v prvém pololetí 2018 úrok z prodlení podle daňového řádu činil 14,50 %, za prodlení spadající do druhého pololetí roku 2018 činí 15 %

O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada ČNB, další zasedání bankovní rady ČNB se uskuteční v těchto dnech:

  • 26.9.2018
  • 1.11.2018
  • 20.12.2018.

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

  
 

 

 

 

 

—————

Zpět